We are always ready to help you

Urząd Dozoru Technicznego Akademia UDT

Zaświadczenie o udostępnieniu programu opracowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Numer zaświadczenia wydanego dla BHP24 SP. Z O.O. przez Urząd Dozoru Technicznego Akademia UDT: Obsługa wózków jezdniowych – 09/09/2016/W-J Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych – 10/09/2016/W-P Obsługa wózków jezdniowych unoszących – 10/09/2016/W-U   Zaświadczenie o ...

Październik 22, 2017

Urząd Dozoru Technicznego Akademia UDT

Zaświadczenie o udostępnieniu programu opracowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Numer zaświadczenia wydanego dla BHP24 SP. Z O.O. przez Urząd Dozoru Technicznego Akademia UDT: Obsługa wózków ...

More info

BHP24

Skontaktuj się z nami