We are always ready to help you

Urząd Dozoru Technicznego Akademia UDT

Zaświadczenie o udostępnieniu programu opracowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Numer zaświadczenia wydanego dla BHP24 SP. Z O.O. przez Urząd Dozoru Technicznego Akademia UDT: Obsługa wózków jezdniowych – 09/09/2016/W-J Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych – 10/09/2016/W-P Obsługa wózków jezdniowych unoszących – 10/09/2016/W-U   Zaświadczenie o udostępnieniu programu opracowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Numer zaświadczenia wydanego dla BHP24…

O nas

W BHP24 zajmujemy się pełną obsługą BHP i PPOŻ. przejmiemy zadania w tym zakresie od Ciebie w ramach umowy „Nadzoru BHP i PPOŻ.” Prowadzimy szkolenia i kursy zawodowe, uczymy obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe wszystkich typów. Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe w  zakresie BHP i PPOŻ. Organizujemy szkolenia wraz z egzaminem Państwowym G1, G2, G3 dla…