G1 D lub E

Dane dotyczące szkolenia:

Rodzaj szkolenia:

Szkolenie energetyczne w grupie 1, dla stanowisk Dozoru lub Eksploatacji

zakończone Egzaminem Państwowym

Forma szkolenia:
-szkolenie tradycyjne

Miejsce szkolenia i egzaminu:
 Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, Włocławek, Łódź, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia

lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego

Termin szkolenia:
-do uzgodnienia z zamawiającym
-zobacz w sklepie internetowym warunki cenowe i terminy

Zaświadczenia: 
-dostarczenie do 14 dni roboczych

Maksymalny zakres szkolenia i egzaminu: 
GRUPA I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia elektrotermiczne,
6. urządzenia do elektrolizy,
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
8. elektryczna sieć trakcyjna,
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji:
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Wniosek G1 do pobrania

 

grupa1 (1)