G2 D lub E

Dane dotyczące szkolenia:

Rodzaj szkolenia:

Szkolenie energetyczne w grupie 2, dla stanowisk Dozoru lub Eksploatacji

zakończone Egzaminem Państwowym

Forma szkolenia:
-szkolenie tradycyjne

Miejsce szkolenia i egzaminu:
 Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, Włocławek, Łódź, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia

lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego

Termin szkolenia:
-do uzgodnienia z zamawiającym
-zobacz w sklepie internetowym warunki cenowe i terminy

Zaświadczenia: 
-dostarczenie do 14 dni roboczych

Maksymalny zakres szkolenia i egzaminu:

GRUPA II – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi

2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW

3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi

4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW

5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW

6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW

7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW ora instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych

8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg

9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW

10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Wniosek G2 do pobrania

grupa2