G3 D lub E

Dane dotyczące szkolenia:

Rodzaj szkolenia:

Szkolenie energetyczne w grupie 3, dla stanowisk Dozoru lub Eksploatacji

zakończone Egzaminem Państwowym

Forma szkolenia:
-szkolenie tradycyjne

Miejsce szkolenia i egzaminu:
 Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, Włocławek, Łódź, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia

lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego

Termin szkolenia:
-do uzgodnienia z zamawiającym
-zobacz w sklepie internetowym warunki cenowe i terminy

Zaświadczenia: 
-dostarczenie do 14 dni roboczych

Maksymalny zakres szkolenia i egzaminu:

GRUPA III – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające , magazynowania i zużywające paliwa gazowe:

2. urzadzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkladanie paliw gaz., urzadzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprezanie i rozlewnie gazu plynnego, odazotownie, mieszalnie

3. urzadzenia do magazynowania paliw gazowych

4. sieci gazowe rozdzielcze o ciesn.. nie wyzszym niz 0,5 Mpa ( gazociagi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)

5. sieci gazowe przesylowe o ciesnieniu powyzej 0,5 Mpa (gazociagi, stacje gazowe, tlocznie gazu)

6. urzadzenia i instalacje gazowe o cisnieniu nie wyzszym niz 5 kPa

7. urzadzenia i instalacje gazowe o cisnieniu powyzej 5 kPa

8. przemyslowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyzej 50 kW

10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Wniosek G3 do pobrania

grupa3